Arte e Agarimo

Dúas postais moi queridas.

A d@s alumn@s, cuxos nomes non poden figurar, pero que xa saben quen son e a de Manuela, que cun mesmo propósito chegaron e así saen neste blog… Con moito agarimo.

A postal de Manuela reproduce un retrato de Isabel de Portugal , posiblemente de mediados deo século XVI.

Vai para vós.

IMG_20190415_0001